Logo Vios'38
LET OP! De mobiele variant van de website is nog in ontwikkeling.

Ondertekenen ‘’Toestemmingsverklaring’’ door leden voor plaatsen foto’s en filmpjes.

[31/08] Gepubliceerd namens het Bestuur

Beste leden,

Op 4 juni hebben wij jullie, via de website, bericht over de privacyverklaring van VIOS’38. In dit bericht zijn jullie ook geïnformeerd dat sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Als gevolg daarvan mogen wij geen foto’s en filmpjes meer plaatsen op de website en de ‘social media kanalen’ van VIOS’38 zonder toestemming van de leden (Bij leden onder de 16 jaar ook van ouders en/of voogd).
Als gevolg daarvan gaan wij de leden (waarvoor dit relevant is) binnenkort vragen een toestemmingsverklaring te ondertekenen.
Dit zal geregeld gaan worden door de Jeugdcommissie en de TC senioren samen met leiders en trainers. Ook zullen alle commissieleden via de voorzitters gevraagd worden de toestemmingsverklaringen te ondertekenen.
Nadat de toestemmingsverklaringen getekend en geïnventariseerd zijn kunnen wij weer (nieuwe) foto’s en filmpjes gaan plaatsen.

Deze handelingen vergen weer veel tijd van onze vrijwilligers, maar om te voldoen aan de geldende wetgeving is dit noodzakelijk.

Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben en hopen ook dat jullie ons toestemming geven zodat we weer foto’s en beeldmateriaal kunnen plaatsen.
Wij gaan ervan uit dat we begin oktober 2018 bovenstaande acties uitgevoerd hebben.
Dan kunnen we daarna onze website en social media kanalen weer  ‘opfleuren’ met nieuwe foto’s / filmpjes en daardoor mooi ‘levendig’ houden.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je een e-mail sturen naar: Secretaris@www.vios38.nl

Namens het bestuur van VIOS’38

Tiny Geurts, Dennis Bindels en Pedro Verdijck

 

 

Mochten jullie nog nadere informatie willen hebben dan verwijzen we jullie naar de volgende websites en documenten:

  1. Privacyverklaring van Vios’38 die op de website onder de ‘clubinfo’ is opgenomen
    http://www.vios38.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-Voetbalverenging-VIOS38-te-Beugen.pdf
  2. KNVB informatie over privacy op hun website
    https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/wetgeving/privacy
  3. Vragen en antwoorden m.b.t. Privacywetgeving (kijk met name naar paragraaf 3)
    https://www.knvb.nl/downloads/bestand/16583/questions-and-answers-avg-sportverenigingen—april-2018

 

De toestemmingsverklaring zullen jullie in papieren variant van ons ontvangen.