Logo Vios'38
LET OP! De mobiele variant van de website is nog in ontwikkeling.

Pedro, Dennis en Peter bedankt !!

[18/11] Gepubliceerd namens het Bestuur

Pedro, Dennis en Peter bedankt!
(Peter ontbreekt op de foto hij was helaas verhinderd tijdens de jaarvergadering)

Tijdens de algemene ledenvergadering op 25 oktober jongstleden, zijn Pedro Verdijck (voorzitter), Dennis Bindels (penningmeester) en Peter Bindels (bestuurslid) afgetreden als bestuursleden van Vios’38.
Pedro, Dennis en Peter zijn in 2014 tot het bestuur toegetreden en hebben destijds een voortrekkersrol gehad om een nieuw elan aan Vios’38 te geven. Door te gaan werken met commissies en vrijwilligers in te zetten daar waar hun grootste kracht ligt, is een groot draagvlak gecreëerd binnen de vereniging en heeft onze club een structuur gekregen waar we nog jaren mee vooruit kunnen. Dit was niet gelukt zonder de grote betrokkenheid en doorzettingskracht van Pedro, Dennis en Peter, en wij respecteren hun beslissing om na 5 jaar bestuur een stapje terug te doen.
Wij zijn erg blij dat deze drie toppers nauw betrokken blijven Vios’38 en een belangrijke rol blijven vervullen in diverse commissies.
Wij zijn in gesprek met verschillende personen om de openstaande vacatures binnen het bestuur op te vullen. Zo kunnen we met trots mededelen dat Tim Greven inmiddels als trainee is toegetreden tot het bestuur van Vios ’38. De vacature van Voorzitter en Penningmeester staan momenteel nog open.
Namens alle leden van Vios’38 willen wij Pedro, Dennis en Peter bedanken voor hun tomeloze inzet voor Vios’38 als bestuurslid en we hopen nog lang van jullie kennis en enthousiasme gebruik mogen maken in de diverse commissies.

Bestuur Vios’38