Logo Vios'38
LET OP! De mobiele variant van de website is nog in ontwikkeling.

UITNODIGING CLUBAVOND 6 DECEMBER 2019

[29/10] Gepubliceerd namens de Club van 50

Bij deze nodigen wij onze leden van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse clubavond op vrijdag 6 december 2019. Deze avond zal plaatsvinden in de kantine van VIOS’38, noteer deze datum alvast in je agenda. Aanvang is 20.00 uur.

Graag willen wij jullie vragen om nieuwe voorstellen bij ons te bezorgen.
Nieuwe voorstellen kunnen jullie per e-mail sturen naar clubvan50@outlook.com.

De uiterste inleverdatum is vrijdag 29 november aanstaande;

het voorstel moet voorzien zijn van:

Naam indiener voorstel;
Begroting van de kosten;
Motivatie van het voorstel.
Op de clubavond zal er door de aanwezige leden worden gestemd op alle ingediende voorstellen.