Logo Vios'38
LET OP! De mobiele variant van de website is nog in ontwikkeling.

Prinses Maria Koerier

[02/10] Gepubliceerd namens het Bestuur

Prinses Maria Koerier, 1e jaargang no. 10, oktober 1964:
“Sportvrienden,
Bij het verschijnen van dit nummer van ons clubblad is de verlichting van ons terrein reeds een feit geworden. Met recht is het bestuur er trots op, dat deze verlichting is aangebracht. Men mag wel zeggen, “het is een goede verlichting”, geworden en ik geloof wel dat alle leden hierover zeer tevreden mogen zijn. Zij hebben recht trots te zijn op deze verlichting. Het moet toch wel een eer en voorrecht zijn om lid te zijn van zo’n vereniging. In de hele omgeving is er nergens zulk een goede verlichting te vinden. We kunnen er zelfs een lichtwedstrijd op spelen. Dit is gebleken bij de wedstrijd van ons 2e elftal tegen de veteranen. Jammer dat het veteranenelftal niet volledig was.”

“Prinses Maria – Heesch
Enigszinds verrassend, maar zeker verdiend, heeft Prinses Maria koploper Heesch met een nederlaag naar huis gestuurd, zodat Beugen oprukte naar de tweede plaats.”

“Heyen 3 – Prinses Maria 3
Vlak voor de rust veroorzaakte Chr. Gerrits een penalty en hem werd dan ook verzocht om maar naar voren te gaan. Dat “handballer” Gerrits naar voren ging bleek echt geen verzwakking want tot 2 maal toe wist hij het doel van de tegenstander te doorboren.”

“Veteranen – Prinses Maria 2
Dit was de eerste wedstrijd bij kunstlicht. De wedstrijd zou om 7 uur beginnen maar door een misverstand kon pas om half acht begonnen worden. Jammer genoeg waren de veteranen niet kompleet en leden een 4-0 nederlaag. Dat de oudjes het nog niet verleerd zijn, en tot het einde bleven vechten pleit toch wel voor hen, al waren ze maar met 9 man. Vooral de buitenspel-val beheersten ze nog uitstekend. Een aardige wedstrijd met soms goed voetbal.”

Prinses Maria Koerier, 2e jaargang no. 1 en 2, februari 1965:
“Algemene ledenvergadering van de R.K.V.V. Prinses Maria, gehouden op maandag 8 februari 1965 te 8.30 uur in het klubgebouw:
Het volgende punt ter bespreking was het dragen van uniforme kleding. De sekretaris zegt, dat in de toekomst de huidig gestreepte shirts gaan verdwijnen, zodat nieuwe moeten worden aangeschaft. Het bestuur had gedacht aan een gele shirt met een zwarte V of een zwarte band. Verder zwarte broek en gele of zwarte kousen.”

“Bladvulling.
Er kwamen 11 Abten naar Rijen
en speelden er voetbal in pijen
Als ’n goal werd gezet
sloegen allen van pret
zich kletsend op hun abtdijen.”

Prinses Maria Koerier, 2e jaargang no. 5, mei 1965:
“Het 2e elftal kampioen.
Het is het tweede elftal weer gelukt om kampioen te worden in hun afdeling. Van de grootste rivaal St. Anthonis 3 werd gewonnen en het kampioenschap werd definitief door een overwinning op Oploo. Jongens proficiat!”

Prinses Maria Koerier, 2e jaargang no. 9, september 1965:
“Met frisse moed, het nieuwe seizoen tegemoet!
Het voornaamste is wel het NIET ROKEN VOOR DE WEDSTRIJD EN HET ZICH VOLKOMEN ONTHOUDEN VAN HET GEBRUIK VAN ALKOHOLHOUDENDE DRANKEN. Ook op de zaterdagavonden zo weinig mogelijk, liefst geheel geen alkoholhoudende dranken!!! Met vriendelijke sportgroeten, W. Mol, trainer.”

Prinses Maria Koerier, 2e jaargang no. 11, november 1965:
“De taak van iedere speler in het voetbalveld:
Hij moet goed weten, wat hij van zijn medespelers kan verwachten. Anders ontstaat er veel doelloos geren achter de bal en zal de wedstrijd eindigden met een bal die heel wat frisser is dan de spelers.”

“Herhaalde oproep!!
Blijf bij de wedstrijd achter de draad.”

Prinses Maria Koerier, 3e jaargang, no. 2, februari 1966:
“Als er dinsdagsavonds een H. Mis is om zeven uur dan begint de training een kwartier later.
Het Bestuur.”

Prinses Maria Koerier, 3e jaargang no. 1, januari 1966:
“Nieuwjaar 1966.
Paus Pius XII zei eens: sportbeoefening is gezond, ook in geestelijke zin, als ze geen belemmering stelt aan onze plichten tegenover God en Kerk, tegenover het gezin en eigen uithoudingsvermogen. Moge de gehele sportgemeenschap van Prinses Maria de taak en opdracht van God ontvangen, in het nieuwe jaar volbrengen. Mogen zij vrienden zijn van elkander en zich sportief gedragen tegenover de leiding en de tegenstander, zoals het christenen betaamt, dan zal 1966 voor hen zalig zijn.
Geestelijk adviseur Pastoor B. Verhoeven.”

Prinses Maria Koerier, 4e jaargang no. 10, oktober 1967:
“Publiek.
De invloed en macht van het publiek is dan ook bijzonder groot en hoewel er reeds vele uitdrukkingen op dit gebied bestaan, zou de uitdrukking “het publiek is koning” niet misplaatst zijn.”

Prinses Maria Koerier, 4e jaargang no. 11, november 1967:
“Beheers je, joh! zeggen ze.
Zelfbeheersing is mooi, maar het moet geen doelpunten kosten. Zelfbeheersing is mooi, maar als we dreigen te verliezen, dan ga ik er wel even goed tegen aan.”

“De man in het zwarte pak:
De rauwen, de woestelingen, de stieren krijgen hun wildebeestentemmer, de sportieve ploegen hun spelleider. In beide gevallne heet zo’n knaap: de scheidsrechter.”

Prinses Maria Koerier, 5e jaargang no. 1, januari 1968:
“Koffienieuws.
Voor een heerlijk bakje koffie naar LIEN EN RIA. Niet duur, wel lekker (ook snoep, limonade enz…..). Bedenk: UIT GOED VOOR U.”

Prinses Maria Koerier, 6e jaargang no. 3, maart 1969:
“Ere wie ere toekomt!!!
Kantinebeheerders zijn onbetaalbaar en de onze is een lot uit de loterij! Het mag best eens een keertje gezegd worden. Als hij nu maar niet naast zijn schoenen gaat lopen.”

Prinses Maria Koerier, 6e jaargang no. 6, juni 1969:
“Kontributie.
Op de jaarvergadering werd besloten de kontributie te verhogen, en wel als volgt:
Senioren f 2,50, rustende f 1,50.
Junioren 15 t/m 18 f 1,50
Junioren 12 t/m 15 f 1,25
Junioren 10 t/m 12 f 1,00 “per maand”.”

Prinses Maria Koerier, 6e jaargang no. 8, augustus 1969:
“Jeugdhoek.
Tegenstander van het “B” waren de junioren uit Boxmeer. Na een matige eerste helft, die met een 2-0 voorsprong voor Prinses Maria werd afgesloten, gooiden onze jongens er na de rust een schepje bovenop. Binnen de kortste tijd werd de stand opgevoerd tot 6-0.”

Prinses Maria Koerier, 6e jaargang no. 7, juli 1969:
“Veteranen-nieuws.
VAn het sterke I.V.O. uit Velden werd zelfs met 2-0 gewonnen. Hierdoor was een plaats in de finale verzekerd en moesten we aantreden tegen Afferden. Dit duel bleef zonder doelpunten en strafschoppen moesten de beslissing brengen. Dit werd een spannende aangelegenheid, maar Beugen bleek tenslotte over de sterkste schutters te beschikken. Hierdoor ging de eerste prijs, een prachtige beker, mee naar Beugen.”

Prinses Maria Koerier, 7e jaargang no. 7, juli 1970:
” In de nieuwe elftalkommissie werden gekozen (naast de trainer dhr. P. Jilesen):
A. Hendriks
H. Jilesen
P. Tönissen
P. Aarts.”

Prinses Maria Koerier, 7e jaargang no. 9, september 1970:
“Wie de jeugd heeft ………
Ook de jeugdkommissie stelt zich, evenals het bestuur, op het standpunt dat het gezegde: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, nog steeds te prefereren is boven de uitdrukking of uitlating van een “ledenstop”.’

Prinses Maria Koerier, 7e jaargang no. 1, januari 1970:
“NAAMSVERANDERING.
Als antwoord op een schrijven van ons bestuur; waarin om inlichtingen werden gevraagd over een eventuele naamsverandering van onze vereniging, ontvingen wij van de K.N.V.B. het volgende schrijven:
Mijne Heren,
In antwoord op Uw schrijven van 22 december j.l. delen wij U mede, dat een verzoek tot naamswijziging aan het bondsbestuur kan worden gericht. U dient hierbij te vermelden welke naam Uw vereniging wenst te gaan voeren.”

Prinses Maria Koerier, 7e jaargang no. 1, januari 1970:
“Wij hopen, dat al zijn negatieve, afbrekende en onsympathieke kritiek niet alleen verrijkend zal werken op de geestesgestellen van alle redaktieleden, zoals de schrijver lyrisch zegt, maar tevens, en voorop alle leden, wiens klubblad dit isw. Dan pas bereiken we ons doel: het verbeteren van ons klubblad. ZONDER HULP STERFT ONS KLUBBLAD LANGZAAM MAAR ZEKER.”

Prinses Maria Koerier, 8e jaargang no. 1, maart 1971:
“Reserve!!!!!!!!
Spelers die als reserve of wisselspeler op de opstelling staan, behoren zich tenminste 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd om te kleden. Wanneer zij dit niet doen krijgen zij een nieuwe reservebeurt. Dit geldt ook voor hen die niet opkomen, als zij reserve staan. Zij krijgen steeds een reservebeurt, totdat zij wel opkomen!!!!”

Prinses Maria Koerier, 8e jaargang no. 8, augustus 1971:
“NAAMSVERANDERING.
Door de redaktie en bestuur werden handtekeningen verzameld in verband met de naamsverandering.
1e stemverdeling tot op heden is als volgt:
* juniorenleden: voorr 35, tegen 0.
* seniorenleden: voor 33, tegen 12.
* veteranen: voor 9, tegen 11.
DE NAAMSVERANDERING IS ALDUS EEN F E I T
Op de bestuursvergadering van 13 september zal worden besloten op welke wijze deze nieuwe naam zal worden gekozen en wie de jury zullen vormen.

Prinses Maria Koerier, 8e jaargang no. 9, september 1971:
“Nieuwe bekerkast.
De oude biedt niet meer plaats genoeg voor het grote aantal trofeeën van onze vereniging te bergen. Met het oog op de toekomstige bekeroverwinningen (we zijn met de elftallen op de goede weg), zal deze aanschaf gerechtvaardigd zijn.

(uit het jubileumboek “VIOS’38: 40 jaar Beugense voetbalhistorie”)