• Beste leden,

    In december 2018 zijn VIOS’38 en Toxandria bij elkaar gekomen met een gezamenlijk probleem: het vormen van teams met teruglopende ledenaantallen. Er werd besloten om de krachten te bundelen en om waar nodig zogenaamde ST-teams in te stellen waar jeugdspelers van beide clubs bij terecht konden. Dat heeft er mede voor gezorgd dat we nog altijd met een relatief groot aantal jeugdteams de velden kunnen bezetten, maar bij een samenwerking als de onze komt natuurlijk veel meer kijken dan alleen het vormen van teams. Zoals voor velen van jullie bekend is, zijn er de afgelopen jaren steeds meer problemen ontstaan in de samenwerking. Deze problemen lossen zichzelf helaas niet op, waardoor eind 2022 is besloten om een nieuwe commissie in te stellen die moet proberen om de samenwerking verder op gang te trekken. Deze commissie bestaat uit Marcel Schiks en Luuk Schaminée namens VIOS’38 en Bart Jonkers en Willy Cornelissen namens Toxandria. De insteek is dat deze commissie optreedt als communicerend en deels ook adviserend orgaan, om te zorgen dat veel van de gezamenlijke zaken en problemen die binnen de clubs spelen, ook automatisch met elkaar besproken worden.

    De afgelopen maanden hebben we in een aantal vergaderingen geprobeerd om zo veel mogelijk ruis op te lijn weg te nemen en waar mogelijk gezamenlijk beleid op te stellen en we merken dat dat steeds meer op begint te leveren. We zijn daarvoor natuurlijk heel afhankelijk van de input en feedback die we krijgen van onder andere de jeugdcommissies, de technische commissies en de besturen van beide clubs, maar ook van leiders, trainers, vrijwilligers, ouders en spelers. Om te zorgen dat de samenwerking steeds beter gaat verlopen is die input en feedback essentieel. Schroom daarom niet om een van ons aan te spreken bij vragen, opmerkingen, ideeën en suggesties, of om ons te mailen op jeugdviostoxandria@gmail.com.

    Bij voorbaat dank,

    De overkoepelende commissie VIOS-Toxandria