• Vertrouwenspersoon

    VIOS’38 wil al haar (jeugd)leden een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. Pesten, intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag kunnen dat ook bij onze club verstoren. Het kan voor een lid moeilijk zijn om persoonlijke verhalen of problemen te delen met trainers, leiders, commissieleden of het bestuur, bijvoorbeeld omdat ze de betrokkenen persoonlijk kennen of een andere barrière voelen. Dit kan nare situaties opleveren waarin een lid rond blijft lopen met zijn of haar probleem, zonder dat het probleem kan worden aangepakt en zonder dat het lid zijn of haar verhaal kwijt kan. Een vertrouwenspersoon kan hier een grote rol in spelen.

    De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk iemand die op een zekere afstand van de vereniging staat. Hij of zij is altijd bereikbaar om je verhaal aan te horen en samen met jou te zoeken naar de oplossing. Het contact met de vertrouwenspersoon is altijd strikt vertrouwelijk en er zal nooit worden gehandeld zonder de wil van de betrokkene. Waar nodig en waar gewenst kan altijd nog samen met de vertrouwenspersoon contact worden gezocht met anderen, zoals een leider, trainer, jeugdcommissie of de technische commissie, maar nooit zonder toestemming van degene die contact opneemt met de vertrouwenspersoon. We vinden het namelijk belangrijk dat de drempel om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon zo laag mogelijk is.

    De vertrouwenspersoon is bedoeld voor zaken waarmee je niet bij de vaste aanspreekpunten binnen de club terecht kan. Dat betekent dat vragen en situaties met betrekking tot wisselbeurten, de positie op het veld, en andere voetbalgerelateerde zaken hier niet geschikt voor zijn. Dat soort dingen kunnen worden besproken met trainers, leiders, leden de jeugdcommissie en leden van de technische commissie jeugd.

    De rol van vertrouwenspersoon zal binnen VIOS’38 worden bekleed door Hugo Pennings en Annemieke van Keijsteren. Mocht je behoefte hebben aan vertrouwelijk contact kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoon@vios38.nl.

    Ook kunnen er zaken spelen die bij zowel VIOS’38 als Toxandria besproken moeten worden, of juist alleen bij Toxandria. Ook Toxandria heeft een vertrouwenspersoon. Mocht er behoefte zijn aan onderling contact tussen de beide vertrouwenspersonen kan dat op verzoek plaatsvinden. Als je contact wil opnemen met de vertrouwenspersoon van Toxandria kan dat via de contactgegevens onderaan de volgende pagina: https://www.toxandria.com/vereniging/gedragscode.